Osnivanje Udruženja pravnika u zdravstvu

Posted: November 21, 2012 in Uncategorized

Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavamo Vas da su u toku aktivnosti na osnivanju i registraciji Udruženja pravnika u zdravstvu.  Održavanje osnivačke skupštine Udruženja planirano je za subotu 01.12.2012. godine u 12 sati u amfiteatru Klinike za interne bolesti Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Udruženje je zamišljeno kao samostalna, nestranačka, nevladina i neprofitabilna organizacija, čijim redovnim članovima bi mogla postati sva lica pravne struke koja djeluju i rade na pravnim poslovima u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama zdravstvenog sistema, a koja prihvataju ciljeve Udruženja.

Osnovni ciljevi osnivanja Udruženja su:

 • razmjena iskustava članova radi njihovog uspješnog djelovanja u oblastima prava i zdravstva;
 • promocija ugleda i unapređenje pravne struke u zdravstvu;
 • rad na stvaranju uvjeta za razvoj i napredak pravne struke u zdravstvenim ustanovama;
 • stvaranje i njegovanje veza među licima pravne struke koji rade i djeluju u zdravstvenim ustanovama;
 • njegovanje i razvoj ugleda i etike pravničkog poziva;
 • praćenje, analiziranje i svestrano sagledavanje aktuelnih pravnih problema s kojima se susreću članovi Udruženja;
 • raspravljanje naučnih i stručnih problema pravne struke i zauzimanje stavova o njima;
 • unapređenje rada pravnih službi i pravnika u zdravstvu, zaštita strukovnih interesa, te afirmacija mjesta i uloge pravnika u društvu;
 • poticanje i razvoj saradnje Udruženja s drugim stručnim, obrazovnim, razvojnim i istraživačkim organizacijama, te saradnje sa sličnim udruženjima.

U okviru ciljeva radi kojeg se osniva, Udruženje će posebno obavljati slijedeće poslove i djelatnosti:

 • okupljati lica pravne struke i druge osobe koje rade i djeluju u zdravstvenim ustanovama u okviru ostvarivanja ciljeva Udruženja, u skladu sa Statutom;
 • organizovati naučne i stručne skupove koji imaju za cilj unapređenje pravne struke u zdravstvu;
 • izdavati publikacije;
 • organizovati sastanke, seminare, tribine i druge skupove članstva i drugih osoba radi promocije ciljeva Udruženja;
 • učestvovati u aktivnostima stalnog obrazovanja pravnika;
 • učestvovati u prikupljanju donacija radi unapređenja rada Udruženja;
 • ostvarivati saradnju s drugim naučnim, stručnim i obrazovnim institucijama, te udruženjima koje promiču slične aktivnosti;
 • poticati, pomagati i organizovati različite oblike druženja članova, uključujući naučne, kulturne, sportsko-rekreativne i druge oblike druženja;
 • poticati unapređenje pravnog sistema u okviru zdravstvene problematike;
 • obavljati druge aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruženja.

Ukoliko ste zainteresovani za učlanjenje u Udruženje i aktivno učešće u njegovom radu na ostvarivanju navedenih ciljeva i podizanju kvaliteta rada pravnika u zdravstvenim ustanovama, ali i pokušaju da se ostvari odgovarajući uticaj na kvalitet propisa koji prate njihov rad, molimo da nas konaktirate na e-mail: upzbih@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s