Propisi

Lista akata iz oblasti zdravstva

 

ZAKONI BIH

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/08)

Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 88/07)

Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (“Službeni glasnik BiH”, broj 8/06)

 

ZAKONI FEDERACIJE BIH

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10)

Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/97)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 7/02)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 48/11)

Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10)

Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/09)

Zakon o krvi i krvnim sastojcima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/10)

Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12)

Zakon o apotekarskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10)

Zakon o stomatološkoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12)

Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/05)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/11)

Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/01)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/02)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/11)

Zakon o upravljanju otpadom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/03)

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05)

 

ZAKONI REPUBLIKE SRPSKE

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 106/06)

Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 18/99)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 51/01)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 70/01)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 51/03)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 17/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/09)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 106/09)

 

ZAKONI BRČKO DISTRIKTA BIH

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj 38/11)

Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj 1/02)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj 7/02)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj 19/07)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj 2/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj 34/08)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s